Terug

Hoe duurzaam zijn congreslocaties en eventlocaties eigenlijk?

Het is vast en zeker ook binnen jouw brand, bedrijf of organisatie een groot hoofdstuk in het missie en visie document waarbinnen iedereen werkt en hoe jouw brand zich uitdraagt. Integreer je dan een live event of live contact moment in jouw marcom-mix dan wil je die duurzaamheid vertalen naar de beleving. Dus zoek je naar event- of congreslocaties met een duurzaam karakter. Maar wat is eigenlijk de status qua duurzaamheid in de wereld van evenementenlocaties?

Hoe hebben congres- en eventlocaties hun duurzaamheidsbeleid ingericht? Welke rol speelt duurzaamheid voor gast en werknemer? Welke (nieuwe) initiatieven nemen locaties om te verduurzamen en hun footprint te verminderen? En hoe is dit geborgd in processen en procedures? Die vragen stelden YOIN, excellent meeting places (voorheen de Vergaderhamers) powered by CLC-VECTA, zich af in hun Sustainable state of the industry 2024 onderzoek.

De belangrijkste uitkomsten voor jou als opdrachtgever van events en congressen:

Duurzaamheid bij eventlocaties:

  • Inkoopbeleid

Uit de antwoorden op de vraag op welke manier duurzaamheid is geborgd in het inkoopbeleid van de locatie, blijkt een toename van de standaardisering van duurzaam inkoopbeleid. Waar in de eerste editie van de Duurzaamheidsmonitor vaker incidentele initiatieven werden genoemd, geven locaties nu vaker aan dat duurzame inkoop, mede op basis van Green Key Gold-certificering, onderdeel is geworden van contracten met leveranciers.

  • Gas- water- en elektraverbruik

Het overgrote deel van locaties monitort hun gas-, water- en elektraverbruik en stuurt aan op verlaging van het verbruik. Het aantal locaties is om precies te zijn met 10% gegroeid naar 88% van de bevraagde locaties. Van de bevraagde locaties geeft 8% aan niet te monitoren, 4% laat weten dit niet te doen, maar het wel te willen.

  • Verduurzaming gebouw, laadpalen en zonnepanelen

De nieuwe initiatieven die locaties ondernemen om verder te verduurzamen, richten zich vooral op verduurzaming van gebouwen en het plaatsen van laadpalen en zonnepanelen.

Duurzaamheidsmanager binnen eventlocaties

De ondervraagde locaties in dit tweede duurzaamheidsonderzoek hebben stappen gezet als het gaat om het verankeren van duurzaamheid in hun locatie, door een eigen duurzaamheidsmanager in dienst te hebben. In twee jaar tijd groeide het percentages locaties met een duurzaamheidsmanager in dienst van 30 naar 44 procent. Vier procent van de locaties heeft een dergelijke manager extern ingehuurd (tov 3 procent in 2022).

Opvallend genoeg gaf een groter percentage dan twee jaar geleden aan geen duurzaamheidsmanager én geen duurzaamheidsbeleid te hebben: in 2022 nog 10 procent, in 2024 was dit 16 procent:

De Footprint van locaties: van CO2-uitstoot tot papiergebruik

  • CO2-uitstoot & compensatie

We hebben locaties gevraagd of ze weten wat hun jaarlijkse CO2-uitstoot is. Net als bij de vorige monitor heeft 84% van de respondenten aangegeven niet te weten wat hun CO2-uitstoot is. De mogelijkheden voor klanten om hun CO2-uitstoot op locatie te compenseren (al dan niet tegen betaling) zijn wel toegenomen.

  • Afvalstromen

In vergelijking met de vorige monitor hebben locaties echt stappen gemaakt om afval en verspilling tegen te gaan. Inmiddels monitort 64% van de locaties de hoeveelheid afval en stuurt aan op verlaging hiervan in de jaarlijkse doelstellingen (in 2022 was dit nog 50%). Hierbij maakt 40% van de locaties gebruik van een digitaal systeem, dat is 21% meer dan bij de vorige duurzaamheidsmonitor.

Van de deelnemende locaties geeft 40% aan met nieuwe initiatieven te zijn gestart op het gebied van het monitoren en registreren van afval. Zo is de scheiding van afvalstromen toegenomen, met name waar het gaat om Swill/AGF, frituurvet en koffiebekers. Meer dan de helft van de deelnemende locaties is nu Single Use Plastic- Free.

  • Reststromen

Meer (lokale) partnerships Ook met reststromen wordt beter omgegaan dan voorheen. Waar in 2022 slechts 40% van de locaties aan gaf samen te werken met een organisatie om reststromen te benutten, is dit opgelopen tot 68%, een aanzienlijke toename. Too Good To Go is met 24% nog steeds de meest gebruikte branche-brede partner. Van de locaties geeft 42% aan (ook) met andere partners samen te werken. Uit de antwoorden van locaties blijkt dat dit veelal lokale partners zijn, zoals de lokale voedselbank.

  • Maatregelen tegen water- & papierverspilling

Net als bleek uit de vorige monitor heeft het voorkomen van water- en papierverspilling nog steeds de aandacht van locaties. Waterverspilling wordt nog steeds voornamelijk tegen gegaan door waterbesparende douchekoppen en kranen. Enkele locaties geven daarnaast aan watertappunten te hebben geïnstalleerd. Papierloos vergaderen blijft de regel bij meer dan 80% van de locaties.

  • Verduurzaming F&B aanbod

In het dagelijkse leven eten de meesten van ons al lang niet meer elke dag vlees en kiezen we waar mogelijk in toenemende mate voor biologisch. In hoeverre zien we dit terug in het F&B aanbod van locaties? We vroegen locaties in hoeverre hun F&B aanbod vegetarisch en/of biologisch is. Daarnaast wilden we weten hoeveel van hun producten lokaal wordt ingekocht. Dat leverde per categorie het onderstaande vergelijk op tussen 2022 en 2024.

Proactief advies over duurzame meetings aan jou als opdrachtgever?

Bijna de helft van de locaties adviseert zijn klanten en gasten actief over duurzaamheid van hun meeting of event (48%). Dat is een lichte groei ten opzichte van de vorige monitor (40%). Dit gebeurt tijdens sales gesprekken, locatiebezoeken maar ook in offertes en menusuggesties. Van de overige locaties adviseert 44% de klant soms (op verzoek). Slechts 4% van de locaties geeft geen enkel advies over duurzame meetings.

De uitkomsten in een visual hieronder. Lees hier eel meer over het duurzaamheidsonderzoek bij locaties

Bron onderzoek en visuals: yoinexcellentmeetingplaces.com

Draai je scherm voor de beste ervaring